ŻYWNOŚĆ DLA NAJUBOŻSZYCH

 

ŻYWNOŚĆ DLA NAJUBOŻSZYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie informuje, że w dniach 27-28  marzec 2012r. wydawana będzie po raz pierwszy w tym roku żywność pozyskana z Tczewskiego Banku Żywności.
Żywność wydawana będzie przez pracowników socjalnych w magazynie mieszczącym się za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Sztum od godziny 8:00 do 14:00 w wyżej wyznaczonych dniach.

Do otrzymania żywności z Programu PEAD uprawnione są osoby i rodziny, których dochód zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej nie przekracza kryterium dochodowego:

  • dla osoby samotnej – 477 zł,
  • dla osoby w rodzinie – 351zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach o pomoc w tej formie mogą ubiegać się osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% powyższego kryterium (tj. odpowiednio 715,50 zł i 526,50 zł)

Zainteresowanych klientów pomocy społecznej prosimy o przedstawienie dowodu osobistego podczas odbioru żywności.
Osoby, które nie korzystają z pomocy tut. Ośrodka zobowiązane są do przedstawienia stosownych zaświadczeń potwierdzających uzyskiwany dochód u pracownika socjalnego w siedzibie Ośrodka przed zgłoszeniem się do magazynu.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w siedzibie MGOPS w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39, tel. 55-640-63-33, 55-640-63-32.

Poprawiony (wtorek, 20 marca 2012 08:13)