Jubileusz 35 lat pracy zawodowej


Z okazji
Jubileuszu 35 lat pracy zawodowej
składamy Pani

Stefanii Fulara

serdeczne podziękowania
za wieloletnią współpracę mającą na celu
dobro mieszkańców naszej gminy, za sumienną i rzetelną pracę,
poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania
oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

Pozostając z wyrazami szacunku życzymy

wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby
oraz spełnienia wszelkich planów.
Przekazujemy życzenia szczęścia w życiu osobistym
oraz długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.
Dyrekcja i pracownicy MGOPS w Sztumie

Sztum, dn. 30.06.2010 r.

 

P1000776
P1000776
P1000792